1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης

1ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης Λέσβου, σε συνεργασία με το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης Λέσβου (ΠΓΜ), προκηρύσσει για τους μαθητές όλων των Γυμνασίων του Νομού Λέσβου και των ελληνόγλωσσων Γυμνασίων του εξωτερικού τον «1ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης (ΠΓΜ) με θέμα «Σχολική ζωή (σχέσεις, συναισθήματα, διάβασμα, παιχνίδι)».

Ο διαγωνισμός αρχίζει από την πρώτη δημοσίευση της προκήρυξής του σε όλα τα Γυμνάσια του Νομού Λέσβου και τα ελληνόγλωσσα Γυμνάσια του εξωτερικού και λήγει την 1η Μαΐου 2023 και ώρα 11:59 μμ.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ενασχόληση των μαθητών με την ποίηση, με απώτερο εκπαιδευτικό στόχο την εξωτερίκευση και καταγραφή βιωμάτων, σκέψεων, προβληματισμών και συναισθημάτων τους, τη δημιουργικότητα, την αφύπνιση, την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, μέσω των διαφορετικών μορφών του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών. Το διαγωνιζόμενο ποίημα θα πρέπει να μην έχει εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή να έχει βραβευτεί σε άλλο διαγωνισμό. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος με ένα (1) έργο, σε οποιαδήποτε ποιητική μορφή επιθυμεί (με ελεύθερο στίχο, με έμμετρο στίχο, χαϊκού, σατιρικό ποίημα, σονέτο ή μουσικό στίχο (τραγούδι), δηλώνοντας ηλεκτρονικά τη συμμετοχή του και αποστέλλοντας το έργο του στον σύνδεσμο «ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ»: https://forms.gle/EXqyok3hRm6eLV499

Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν με κριτήριο την προαγωγή του ήθους, του πνεύματος, του πολιτισμού και της ουσίας της τέχνης και των γραμμάτων, από καταξιωμένη τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, της οποίας η σύνθεση θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Τα ονόματα των διακριθέντων μαθητών, καθώς και η ημερομηνία, ο τρόπος διεξαγωγής και ο χώρος της τελετής βράβευσης, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και στο facebook του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης το μήνα Ιούνιο.

Θα δοθούν αναμνηστικές πλακέτες ως βραβείο στους τρεις (3) πρώτους, καθώς και λογοτεχνικά βιβλία, ποιητικές συλλογές, λευκώματα ή ημερολόγια στους τρεις (3) επόμενους, ως έπαινος, και σε άλλους διακριθέντες μαθητές, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες δεξιότητες που θα επιδείξουν και τη μορφή ποίησης που θα συμμετάσχουν, ως τιμητικές διακρίσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ηλεκτρονικά Τιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, ως επιβράβευση για τη συμβολή τους στην προαγωγή των αξιών της ελληνικής λογοτεχνίας.
Μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση-αποτίμησή του για την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων, με στόχο τη βελτίωσή του.

To top