Ημερίδα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ειδική εκπαίδευση στα σχολεία

Ημερίδα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος για την ειδική εκπαίδευση στα σχολεία

Ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής από διάφορες χώρες της Ευρώπης και με αντικείμενο την υλοποίηση πλαισίου δράσεων που θ’ αποτελέσει στην πορεία, υλικό εκπαίδευσης για τα σχολεία.

Όπως τονίζει στον Αίολο η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Καίτη Στρατάκη, το Βόρειο Αιγαίο έχει ενταχθεί πιλοτικά σε πρόγραμμα που αφορά την ενταξιακή εκπαίδευση. Μέσα από δράσεις που θα υλοποιηθούν στα σχολεία, θα προκύψει ένα υλικό εκπαίδευσης το οποίο στη συνέχεια θα ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων

To top