Δήμος Μυτιλήνης για ετοιμόρροπο κτίριο οδού Ασκληπιού: «Εκκρεμεί ειδική μελέτη από τους ιδιοκτήτες για την κατεδάφισή του»

Δήμος Μυτιλήνης για ετοιμόρροπο κτίριο οδού Ασκληπιού: «Εκκρεμεί ειδική μελέτη από τους ιδιοκτήτες για την κατεδάφισή του»

Για το ετοιμόρροπο κτίριο στην οδό Ασκληπιού και τους κινδύνους που υπάρχουν να συμβεί ατύχημα, απάντησε σήμερα ο Δήμος Μυτιλήνης με αφορμή δημοσιεύματα αναφέροντας  ότι το κτίριο είναι ιδιόκτητο και δεν είναι στην αρμοδιότητά του να παρέμβει .

 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν το διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ασκληπιού 53, οφείλουμε ως Δήμος Μυτιλήνης να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας για το πώς έχουν τα γεγονότα.

Οι δύο ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ακινήτου, πριν από δύο χρόνια, ενημερώθηκαν από την Υπηρεσία Δόμησης με έκθεση επικινδύνου ετοιμόρροπης κατασκευής, και ύστερα από την έκδοση σχετικής άδειας, τμήμα του κτιρίου που χαρακτηρίστηκε ως ετοιμόρροπο κατεδαφίστηκε.

Το εναπομείναν κτίριο, που υφίσταται αυτή τη στιγμή, είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και εκκρεμεί από τους ιδιοκτήτες και τον ιδιώτη μηχανικό ειδική μελέτη προκειμένου να κατεδαφιστεί. Όταν τον Δεκέμβρη του ‘22 κατέπεσε ένα τμήμα του, την επόμενη μέρα η Διεύθυνση Δόμησης έκανε επιτόπου αυτοψία και, ενεργώντας ως ο νόμος ορίζει, ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες για την άμεση ανάγκη κατεδάφισης του διατηρητέου κτιρίου.

Αυτόματα συντάχτηκε και από τη δευτεροβάθμια αρμόδια επιτροπή «Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων» έκθεση, με αριθμό 30/2022, η οποία και στάλθηκε στους ιδιοκτήτες με απόδειξη παραλαβής.

Οι ιδιοκτήτες ανέθεσαν σε ιδιώτη μηχανικό την έκδοση έγκρισης των απαιτούμενων εργασιών κατεδάφισης, όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή νέες αποτυπώσεις λόγω χαρακτηρισμού, σχετικές εγκρίσεις, κ.τ.λ. Μετά από σύσταση της Διεύθυνσης Δόμησης προς τους ιδιοκτήτες και τον μηχανικό τους, εκδόθηκε έγκριση εργασιών για μέτρα προστασίας και ασφάλειας πέριξ του κτιρίου, μέχρι να εγκριθούν αρμοδίως οι διαδικασίες κατεδάφισης διατηρητέου κτίσματος. Η Πολεοδομία Μυτιλήνης στο έγγραφο προς τους ιδιοκτήτες δίνει χρονικό διάστημα κατεδάφισης τριών ημερών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία όμως αφορά απλά κτίρια, ενώ για τα χαρακτηρισμένα, όπως αυτό, ακολουθείται η προθεσμία της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, που είναι υπερκείμενη των δικών μας αρμοδιοτήτων.

Συνεπώς, εφόσον υπάρχουν ιδιοκτήτες, ο Δήμος δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε ενέργεια. Εάν δεν υπήρχαν ιδιοκτήτες, τότε και μόνο τότε θα μπορούσε να παρέμβει ο Δήμος.

To top