ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 311 μόνιμους γραμματείς στα Δικαστήρια

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 311 μόνιμους γραμματείς στα Δικαστήρια

Διαγωνισμό για την εισαγωγή 311 εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων προκήρυξε το ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός όλων των εισακτέων του κλάδου Γραμματέων, κατανέμεται ανά κατηγορία εκπαίδευσης [Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)] και δικαστική υπηρεσία,

ΙΙΙ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10.03.2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29.03.2023

To top