Επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη επισκέφθηκε την  Τετάρτη 18 Αυγούστου ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης με στελέχη του επιτελείου του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Χρήστος Καλλονιάτης.

Κατά τη συζήτηση αναπτύχθηκαν  οι προοπτικές και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς το σχεδιασμό και υλοποίηση σειράς δράσεων που θα αναπτυχθούν στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στήριξης και ανάδειξης εκφάνσεων του τοπικού πολιτισμού των επιμέρους νησιών του Αιγαίου. Ενδεικτικά έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά το πως παραδοσιακοί κλάδοι όπως υφαντουργία ή η αγγειοπλαστική της Λέσβου μπορούν να αναβιώσουν με σύγχρονους όρους σχεδιασμού, παραγωγής, προβολής και διακίνησης προϊόντων ώστε και να αναδειχθεί η πολιτισμική κληρονομιά των νησιωτικών κοινωνιών, αλλά και να τονωθεί και διευρυνθεί η τοπική απασχόληση και επιχειρηματικότητα.

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, επεσήμανε ότι η αναγκαία σύνθεση απόψεων και συνέργεια επί έργων, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με το θεσμικό κύρος που ο καθένας εκπροσωπεί, ανοίγει έναν εποικοδομητικό δρόμο της σύμπραξης για την υλοποίηση από κοινού δράσεων πολιτισμού. Και σ΄ αυτό το εγχείρημα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να αναλάβει καθοριστικό ρόλο αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την ερευνητική δράση των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας.

Η αποδοτική συνεργασία της Πολιτείας με το Πανεπιστήμιο μέσα σε ένα πλαίσιο κοινής αντίληψης για την κατεύθυνση των αναπτυξιακών πολιτικών είναι προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και αναμένεται να συνεχιστεί σε σταθερή βάση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών των νησιών του Αρχιπελάγους.

To top