Πρώτη εκδήλωση για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας “Ηλιοτρόπιο Λέσβου”

Πρώτη εκδήλωση για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας “Ηλιοτρόπιο Λέσβου”

Η Ενεργειακή Κοινότητα «Ηλιοτρόπιο Λέσβου» πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη την πρώτη της ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ηλιοτρόπιο Λέσβου: η Ενέργεια στα χέρια των πολιτών της Λέσβου», όπου παρουσίασε τον σκοπό και τις αρχές της και ανέπτυξε τα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές τα οποία δρομολογεί, καθώς και το πρόγραμμα άμβλυνσης της ενεργειακής φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών της τοπικής μας κοινωνίας που θα υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η εκδήλωση έγινε σε συνδιοργάνωση με τους συμβούλους της Κοιν.σ.επ Electra Energy, που ανέλυσαν διεξοδικά την αναγκαιότητα της στροφής των πολιτών προς το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη, δημοκρατική πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Το «Ηλιοτρόπιο Λέσβου» είναι η πρώτη Ενεργειακή Κοινότητα της Λέσβου που ιδρύθηκε στις 21/12/2022 από ενεργούς πολίτες και συνεταιριστικά εγχειρήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με στόχο να προωθήσει την ενεργειακή δημοκρατία, τη συμμετοχή, δηλαδή, των πολιτών στην παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιούν, και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή της ανεπαρκούς πρόσβασης των νοικοκυριών σε υπηρεσίες ενέργειας λόγω του υψηλού τους κόστους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Ενεργειακής Κοινότητας «Ηλιοτρόπιο Λέσβου» μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: iliotropio.lesvos@encomm.gr.

To top