Καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση νερού στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καινοτόμες λύσεις  για τη διαχείριση νερού στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανοικτή εκδήλωση με τίτλο ««Καινοτόμες λύσεις βασισμένες στη φύση για τη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 στις 10 το πρωί στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Green4Grey».

Η λειψυδρία αποτελεί ένα από το σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, ενώ η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση αναμένεται να επιτείνουν το πρόβλημα. Ένα από τα μέτρα που έχει προταθεί και εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση της είναι η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αποβλήτων ως εναλλακτική πηγή νερού. Ωστόσο, οι περισσότερες υπάρχουσες τεχνολογίες επεξεργασίας απαιτούν υψηλές καταναλώσεις ενέργειας εντείνοντας το πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας. Επομένως, είναι γενικά αποδεκτό ότι θα πρέπει να βρεθούν νέες αειφόρες, μη ενεργοβόρες τεχνολογίες για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το ερευνητικό έργο με τίτλο Green4Grey του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023, στο κτήριο Ξενία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Καινοτόμες λύσεις βασισμένες στη φύση για τη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων». Οι λύσεις βασισμένες στη φύση περιλαμβάνουν διάφορες πράσινες τεχνολογίες για την επεξεργασία αποβλήτων με βασικότερο πλεονέκτημα τις σχεδόν μηδαμινές ενεργειακές απαιτήσεις. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν α) οι προοπτικές και οι δυνατότητες των λύσεων βασισμένων στη φύση από τον κ. Αλέξανδρο Στεφανάκη, Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, β) η πιλοτική χρήση τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων του οικισμού της Άντισσας, Λέσβου όπως εφαρμόζεται στο ερευνητικό έργο HYDROUSA από τον κ. Ταξιάρχη Σέιντο, υποψήφιο διδάκτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, γ) η δυνατότητα χρήσης λύσεων βασισμένων στη φύση για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρι νερών σε οικίες από τον κ. Μιχάλη Φουντουλάκη, Επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δ) τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Green4Grey από την κ. Αιμιλία Στεφανάτου, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου.

Το ερευνητικό έργο Green4Grey υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: HFRI-FM17-1394) www.elidek.gr

 

To top