Επικίνδυνο δέντρο στην προκυμαία Μυτιλήνης

Επικίνδυνο δέντρο στην προκυμαία Μυτιλήνης

Το συγκεκριμένο δένδρο βρίσκεται μπροστά από την εφορία Μυτιλήνης. Είναι ένα δέντρο πολλών ετών. Οι ρίζες του έχουν σηκώσει το πεζοδρόμιο που βρίσκεται από πάνω, ενώ το ίδιο έχει πάρει αρκετά μεγάλη κλίση, με αποτέλεσμα με ένα σεισμό, μια έντονη βροχόπτωση ή και ένα δυνατό Νοτιά  να κινδυνεύει να πέσει.

To top