Νέα γήπεδα σε Μόρια, Αφάλωνα και Παναγιούδα

Νέα γήπεδα σε Μόρια, Αφάλωνα και Παναγιούδα

Στην κατασκευή τριών γηπέδων στις Κοινότητες Μόριας, Αφάλωνα και Παναγιούδας, προχωρά ο Δήμος Μυτιλήνης με χρηματοδότηση προυπολογισμού1.399.609,86 ευρώ που προέρχεται από πιστώσεις του Ταμείου Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και αποσφράγισης των προσφορών, η 10-11-2021. Οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων συμμετοχής προβλέπονται από τη συγκεκριμένη προκήρυξη του Δήμου Μυτιλήνης (Αριθμ. Προκήρυξης: 16/ΕΡΓ/2021).

Οι προβλεπόμενες εργασίες στα έργα επιγραμματικά είναι οι εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΡΙΑΣ: Εκσκαφή θεμελίων και Ανακατασκευή των κερκίδων από σκυρόδεμα, κατασκευή φρεατίων, τάφρων και τεχνικών έργων. Οι φθορές στις κερκίδες εξαιτίας της διάβρωσης είναι μεγάλες.

ΓΗΠΕΔΟ ΑΦΑΛΩΝΑ: Ολοκλήρωση όλων των εργασιών που αφορούν στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την κατασκευή σύγχρονου γηπέδου ποδοσφαίρου.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου διαστάσεων 32μ. Χ 22μ. το οποίο θα πληροί τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει ομάδες για αγώνες και προπονήσεις αθλημάτων καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης δήλωσε: «Την κρίση του προσφυγικού και τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε στους κατοίκους των προαναφερόμενων κοινοτήτων, η Δημοτική μας Αρχή με τους κατάλληλους χειρισμούς τις μετέτρεψε σε ευκαιρία, για να χρηματοδοτηθούν ανταποδοτικά έργα. Η θαρραλέα δέσμευση και η υπεύθυνη στάση μας στη διαχείριση του προσφυγικού ήδη δημιουργεί ένα ευοίωνο μέλλον για τη Μυτιλήνη και το νησί μας».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Στρατής Τζιμής, συμπλήρωσε: «Σχεδιάζουμε άλλα τόσα έργα με βάση νέας γενναίας χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε τα συγκεκριμένα έργα».

To top