«Σύμφωνο της Μυτιλήνης» για την υποστήριξη της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

«Σύμφωνο της Μυτιλήνης» για την υποστήριξη της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας

Κοινή δράση για την στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και για τη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στην κατεύθυνση αυτή, συμφώνησαν Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  με τα Νησιωτικά Επιμελητήρια στο πλαίσιο συνάντησης που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στη Γενική Γραμματεία με τη ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης  Επιμελητηρίων Ελλάδος, στη Μυτιλήνη.

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης κάνει λόγο για « ιστορική στιγμή για τη σχέση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τα Νησιώτικα Επιμελητήρια της χώρας και τους θεσμικούς εταίρους και φορείς εκπροσώπησης τους».
Συγκεκριμένα τονίζει τα εξής: «Το «Σύμφωνο της Μυτιλήνης» αποτελεί το πολιτικό βήμα που αποδεχθήκαμε όλοι οτι πρέπει να κάνουμε για να χαράξουμε τον Οδικό Χάρτη για τη διαμόρφωση εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η Σουηδική και Ισπανική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2023, είναι η ευκαιρία που έχουμε να διατυπώσουμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για υιοθέτηση μιας κοινής Νησιωτικής Πολιτικής με ξεκάθαρες πρωτοβουλίες και αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας της νησιωτικής επιχειρηματικότητας.
Πρόεδροι και μέλη διοίκησης απο 21 Επιμελητήρια, η Διοίκηση του Επιμελητηριακού Συνδέσμου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), εκπρόσωπος του Επιμελητηριακού Σύνδεσμου Μεταφορών (ΕΣΥΜ), εκπρόσωποι του INSULEUR (του ευρωπαικου φορέα που εκπροσωπεί τα επιμελητήρια), το ΚΕΠΕ (υπό το συντονισμό του Καθηγητή Λιαργκοβα και επιστημονική εποπτεία του Δρ. Θοδωρη Τσέκερη), η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Καβρουδακη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στελέχη απο τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας.
Όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες συνέθεσαν μια εικόνα, αλλά κυρίως μια «αλυσίδα» για τον τρόπο που στο νησιωτικό χώρο δύναται να παραχθεί πολιτική και ετέθησαν οι βάσεις και οι προτεραιότητες για μια ουσιαστική νησιωτική διακυβέρνηση, ως την πρώτη σημαντική κατάκτηση για να επιτυχείς οποιοδήποτε στόχο τεθεί.
Μιλήσαμε για τα τρέχοντα και σημαντικά, αλλά και για τις εκκρεμότητες που κλείνουν, όμως σε κλίμα συνεργασίας και διεκδίκησης για το κοινό νησιωτικό καλό».
To top