102 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών

102 προσλήψεις σχολικών καθαριστριών

Φέτος πρόκειται να προσληφθούν 102 σχολικές καθαριστές και καθαρίστριες για τα σχολεία που υπάγονται στο Δήμο Μυτιλήνης, ένας ικανοποιητικός αριθμός δεδομένου των 66 που ήταν πέρυσι, εκ των οποίων 30 πλήρως απασχόλησης και 36 μερικής.

Δεδομένου των αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του covid19, η πρόσληψη περισσότερων σχολικών καθαριστριών θεωρείται επιτακτική ανάγκη και ήταν πάγιο αίτημα όλης της σχολική κοινότητας.

Σε αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες είναι πάνω από 150, και στη συνέχεια με βάση τα μόρια που διαθέτουν θα γίνει η επιλογή και θα κληθούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να προχωρήσει η διαδικασία.

Ενώ αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις των σχολικών καθαριστών/στριών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κατσαβέλλη, Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής :

«Ο αριθμός αυτός μας καλύπτει, επαρκεί για τα σχολεία τώρα. Στα μεγάλα σχολεία θα μπορούν να διατεθούν ακόμα και δύο καθαρίστριες».

To top