Πρόγραμμα Erasmus+ στο Δημοτικό σχολείο Βαρειάς

Πρόγραμμα Erasmus+ στο Δημοτικό σχολείο Βαρειάς

Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «το γαλάζιο σπίτι μου» υλοποιεί το δημοτικό σχολείο Βαρειάς και αφορά την περιβαλλοντική ρύπανση στη θάλασσα.

To top