Έργα αναβάθμισης σε συνεταιρισμούς της Λέσβου από το Leader

Έργα αναβάθμισης σε συνεταιρισμούς της Λέσβου από το Leader

10 Συνεταιρισμοί από όλη τη Λέσβο έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader για έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΤΑΛ κ. Αναστάσιος Περιμένης μίλησε στον Αίολο για τις χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα leader αλιείας – γεωργίας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

To top