Ενέργειες για την ένταξη επιλαχόντων στους «Νέους Αγρότες»

Ενέργειες για την ένταξη επιλαχόντων στους «Νέους Αγρότες»

444 αιτήσεις εγκρίθηκαν για το πρόγραμμα «Νέοι αγρότες» στο Νομό Λέσβου μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων, ενώ άλλοι 60 τουλάχιστον, αναμένεται να ενταχθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Ο μελετητής αγροτικών θεμάτων κ. Γιάννης Φλωρίδης τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο για την αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι επιλαχόντες στο πρόγραμμα.

To top