Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία της Μυτιλήνης

Νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία της Μυτιλήνης
Νέες εντάξεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολεία , καθώς και έργα συντήρησης και επισκευών σε  γήπεδα ανακοίνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης, αξιοποιώντας εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Ειδικότερα ανακοίνωσε :
1) Την Ενεργειακή Αναβάθμιση:
α) Γυμνάσιου και Λυκείου Αγιάσου
β) Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς
γ) Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων
δ) 6ου Γυμνασίου Μυτιλήνης
ε) 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης.
2) Τη συντήρηση-επισκευή των γηπέδων Μπάσκετ, Βόλεϊ, Τένις:
α) Δημοτικού Σχολείου Ταξιαρχών
β) Γυμνασίου-Λυκείου Ιππείου
γ) Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους
δ) Δημοτικού Σχολείου Κεραμείων.
3) Την εσωτερική διαρρύθμιση του Ισογείου στο Δημοτικό Σχολείο Λουτρών.
Ο συνολικός αρχικός προϋπολογισμός όλων των εργασιών ανέρχεται στο ποσό
των 800.000€ και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ήδη, διενεργήθηκε ο Ανοικτός
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου και σύντομα θα ανατεθούν οι παραπάνω
εργασίες στον ανάδοχο με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπόνησαν οι μηχανικοί του Δήμου,
Πέρρος Μιχάλης και Σέντας Ερμής, στην Ενεργειακή Αναβάθμιση προβλέπονται
οι εργασίες: κατασκευή θερμοπρόσοψης, αντικατάσταση των κουφωμάτων με
ενεργειακά, τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, επιχρίσματα, χρωματισμοί,
κατασκευή ψευδοροφών, αντικεραυνική προστασία, αντικατάσταση
θερμαντικών σωμάτων και Η/Μ εργασίες.
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, δήλωσε: «Η συντήρηση και η
αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων είναι πρώτιστο μέλημά μας. Συνεχής
επιδίωξή μας είναι η δημιουργία των καλύτερων συνθηκών στα σχολεία μας για
να επιτελείται απρόσκοπτα η παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία.
Παράλληλα, με το έργο των σχολικών επιτροπών, που χρηματοδοτούνται
επαρκώς από το Δήμο, για να προβαίνουν σε μικροεπισκευές των σχολείων, η
Τεχνική μας Υπηρεσία διαρκώς εκπονεί μελέτες για την γενική επισκευή των
σχολικών κτηρίων, αξιοποιώντας πλήρως ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».
Επίσης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής
Τζιμής, δήλωσε ότι «ως πρώην εκπαιδευτικός αλλά και ως αυτοδιοικητικός σε
θέσεις ευθύνης συνέβαλα στην ένταξη πολλών σχολικών μονάδων σε διάφορα
Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Έτσι, τα περισσότερα σχολεία του
  • νησιού έχουν επισκευασθεί-συντηρηθεί και έχει γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση
    τους. Στα περισσότερα σχολεία τέτοιες παρεμβάσεις είχαν να εκτελεστούν
    πολλές δεκαετίες
To top