Φωτιά στα Βατερά: Τηλέφωνα ανάγκης για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια

Φωτιά στα Βατερά: Τηλέφωνα ανάγκης για τους πολίτες που χρειάζονται βοήθεια

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου ανακοινώνεται ότι λόγω των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η μεγάλη πυρκαγιά στα Βατερά και για την εξυπηρέτηση των πολιτών που χρήζουν βοήθειας, λειτουργούν όλο το 24ωρο τα κάτωθι τηλέφωνα ανάγκης:

2253350219

2253350221

2253350220

Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι και Παιδαγωγοί είναι στη διάθεση των δημοτών σε πρακτικά προβλήματα καθημερινότητας και οποιαδήποτε κοινωνική αρωγή όπως:

Στέγαση

Σίτιση

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στήριξη παιδιών

To top