Καθαρίστηκε το κάμπινγκ Μολύβου

Καθαρίστηκε το κάμπινγκ Μολύβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, με την ενεργοποίηση του Αντιδημάρχου Ανδρέα Αξή και τη φροντίδα των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας, ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί τον καθαρισμό του κάμπινγκ Μολύβου.

To top