Εξετάσεις για το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών στα σχολεία

Εξετάσεις για το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών στα σχολεία

Εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν φέτος για πρώτη φορά για μαθητές Έκτης Δημοτικού και Τρίτης Γυμνασίου.

Στόχος των εξετάσεων όπως τονίζει στον Αίολο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Τίμος Θεοφανέλλης είναι να αποκτηθεί μια πρώτη εικόνα για το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών που θα βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

To top