45η Σύνοδος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων στην Ολλανδία

45η Σύνοδος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων στην Ολλανδία

Αντιπροσωπεία του Γεωπάρκου Λέσβου συμμετείχε στην 45η Σύνοδο του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Γεωπάρκο De Hondsrug με τη συμμετοχή 190 εκπροσώπων των 94 Ευρωπαϊκών Γεωπάρκω και, της UNESCO.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Ελληνικών Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO: της Λέσβου, του Ψηλορείτη, του Χελμού- Βουραϊκού, του Βίκου-Αώου, της Σητείας, το Γεωπάρκο ρεβενών – Κοζάνης καθώς και το νέο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς – Ιθάκης.

Το Γεωπάρκο Λέσβου και το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων εκπροσώπησε ο Καθηγητής Νίκος Ζούρος, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των Γεωπάρκων συζήτησαν για τις νέες πρωτοβουλίες του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού. Επίσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα Γεωπάρκα τα οποία εντάχθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων καθώς και να συζητήσουν αναλυτικά για τις ενέργειες που σχεδιάζονται και προγραμματίζονται ώστε το κάθε Γεωπάρκο.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν τη σύνοδο ήταν το πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου, η στρατηγική για την προώθηση της ανάπτυξης των γεωπάρκων, οι κοινές δράσεις προβολής και προώθησης των μελών του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων όπως η προβολή στο διαδίκτυο, οι εκδόσεις εντύπων και βιβλίων, οι δημοσιεύσεις διεθνών περιοδικών και βιβλίων με αντικείμενο τα γεωπάρκα, η συμμετοχή σε κοινές εκδηλώσεις όπως η Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων, η λειτουργία εθνικών και θεματικών δικτύων, οικονομικά θέματα αλλά και η οργάνωση μελλοντικών συναντήσεων του Δικτύου.
Στην έναρξη της συνόδου ο Καθ. Ν. Ζούρος, Πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ανέλυσε τη στρατηγική των Γεωπάρκων για την εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών για την ανάδειξη όλων των τοπικών πόρων – γεωλογικών, φυσικών και πολιτιστικών μέσω της προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Τα Γεωπάρκα μπορούν παράλληλα να λειτουργήσουν ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης βοηθώντας στην ανάπτυξη νέων ευκαιριών απασχόλησης σε καινοτόμα πεδία και συνεργαζόμενα με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς ώστε να προβάλουν την ταυτότητα κάθε περιοχής.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των Γεωπάρκων εξέλεξαν τους Συντονιστές S. Justice και Χ. Φασουλά και την νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων για την επόμενη διετία.
ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ
Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 στη Λέσβο από τέσσερις φορείς που διαχειρίζονται περιοχές γεωλογικών φυσικών μνημείων και συμμετέχουν 94 Γεωπάρκα από 28 χώρες.
Σκοπός του Δικτύου είναι η συνεργασία, ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών και η από κοινού δράση για την προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η αξιοποίηση και ανάδειξη των γεωλογικών φυσικών μνημείων και η συμμετοχή σ’ αυτό των σημαντικότερων γεωλογικών μνημείων του Ευρωπαϊκού χώρου.

 

To top