Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη
Φωτογραφία αρχείου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 30 Απριλίου στην Αεροπόρου Γιανναρέλλη.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης, από το Σάββατο 30 Απριλίου:

• η είσοδος των οχημάτων στην πόλη προς το Κέντρο/Προκυμαία και προς Αεροδρόμιο/Βαρειά θα γίνεται από τις οδούς , Αερ. Γιανναρέλλη, Γεωργίου Λεσβίου, Βαμβούρη, Αικατερίνης Παλαιολόγου, Πλατεία Αριστοτέλους και αεροπόρου Γιαναρέλλη.

• Η έξοδος των οχημάτων προς Καλλονή θα γίνεται μέσω της οδού Ζωοδόχου Πηγής.

To top