Αναρτήθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Αναρτήθηκαν τα Προσωρινά Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Αναρτήθηκαν  στον διαδικτυακό τόπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) www.oaed.gr, ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Όσοι και όσες έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα, επικοινωνήστε άμεσα με το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ στα τηλέφωνα 2271081272, 2271081273, για να ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησης σας. Περίοδος ενστάσεων μέχρι  σήμερα 28/04.

To top