Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου

Υπογράφτηκε από το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρο και δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, η Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση ακινήτων και της ιαματικής πηγής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πολιχνίτου στο νησί της Λέσβου.

Στόχος του Δήμου είναι η μακροχρόνια αξιοποίηση των αναγνωρισμένων πλέον ιαματικών πηγών, των ακινήτων στο οποίο εντοπίζονται και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών (κτίσματα λουτρών και ξενώνα).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να καταθέσουν μη δεσμευτικές προτάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να ξεκινά από την ευεξία και να φτάνει μέχρι την ίαση, εμπλέκοντας ταυτόχρονα, ενδεχομένως τους τομείς της διατροφής, της άθλησης, των εναλλακτικών θεραπειών, του αισθητικού καλλωπισμού, της ψυχικής υγείας και του πνεύματος, σε μια έκταση 105 στρεμμάτων.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, έχοντας εξετάσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν (κεντρική ιδέα, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ύψος επένδυσης, κλπ), θα καταλήξει στους όρους του Διεθνή Διαγωνισμού, τον οποίο θα προκηρύξει σε δεύτερη φάση και εντός του Ιουνίου του 2022, με σκοπό πριν το τέλος του έτους να έχει επιλεγεί ανάδοχος/ μισθωτής με συγκεκριμένο και δεσμευτικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Έχοντας θέσει ως στόχο την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των χωριών του, μέσα από την επανασύσταση των μεγαλύτερων κωμοπόλεων, ως οικονομικών πόλων, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αξιοποιεί ένα βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Δ.Ε. Πολιχνίτου, τις ιαματικές πηγές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και της επισκεψιμότητας σε αυτή (τριτογενής τομέας – επώνυμα και υψηλού επιπέδου τουριστικά προϊόντα), υποστηρίζεται η εξωστρέφεια και δημιουργούνται ποικίλες ευκαιρίες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό.

Η προθεσμία κατάθεσης των μη δεσμευτικών προτάσεων λήγει στις 30 Μαΐου 2022.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, με αναλυτικότερες πληροφορίες, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου www.mwlesvos.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2253350506, 521 ή στο e-mail programmatismos@mwlesvos.gr.

 

To top