Δωρεά εξοπλισμού στα σχολεία της Λέσβου και της Χίου από την Ύπατη Αρμοστεία

Δωρεά εξοπλισμού στα σχολεία της Λέσβου και της Χίου  από την Ύπατη Αρμοστεία

Με μέριμνα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε στις 24/03/2022 η διανομή της πολύ σημαντικής χορηγίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR) για τους πρόσφυγες σε σχολικές μονάδες της Λέσβου και της Χίου. Η χορηγία περιελάμβανε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αθλητικό υλικό, γραφική ύλη, υλικά δημιουργικής απασχόλησης και υλικό προστασίας από τον covid-19. Η διανομή έγινε σε σχολικές μονάδες που στήριξαν τα τελευταία χρόνια την ένταξη παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα κυρίως μέσα από τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής/ΖΕΠ και ΔΥΕΠ.

Η ΠΔΕ Β. Αιγαίου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τις σταθερές πρωτοβουλίες στήριξης των σχολικών μονάδων του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια της συμπερίληψης στην εκπαίδευση παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

To top