Δύο θέσεις Μουσικών για το Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου

Δύο θέσεις Μουσικών για το Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου

Δυο θέσεις μουσικών ωρομίσθιων εκπαιδευτικών έχει προκηρύξει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες του Μουσικού Γυμνασίου Δυτικής Λέσβου δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί /εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικοί των κλάδων ΠΕ79.01 ,ΤΕ16.00 και ΕΜ16 στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών – Ωρομισθίων  σχολικού  έτους 2021- 2022 για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση:

Μουσική ειδίκευση      ώρες

Πιάνο                              4 ώρες / εβδομάδα

Πιάνο                             4ώρες / εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι της παραπάνω ειδικότητας που έχουν τα τυπικά προσόντα καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αρίθμ 100322/Ε1/12-08-2021 και την υπ. αριθμ. 164538/Ε1 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ στην στην ΥΑ80062/Γ7/4 -8-2006 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@dide.les.sch.gr από 24-02-2022 έως και 28-02-2022 , 10.00 π.μ

To top