Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου με το Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου με το Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δυτικής Λέσβου και του Δημοσίου ΙΕΚ Μυτιλήνης συνυπέγραψαν τη  Δευτέρα  το μεσημέρι ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ στη Μυτιλήνη, Νίκος Μακαρώνης.
Βάσει αυτού, οι δύο φορείς συνάπτουν εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική και αναπτυξιακή συνεργασία και την προώθηση δράσεων όπως:
• Συνεργασία ομάδων εργασίας και εργαστηρίων των Ιδρυμάτων και Οργανισμών. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της διερεύνησης των αναγκών της αγοράς εργασίας στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, της συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, δράσεων και της δημιουργίας απαραίτητων διαύλων πολυποίκιλης επικοινωνίας.
• Αξιοποίηση των καταρτιζόμενων του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, μέσω της Πρακτικής Άσκησης στις υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
• Διερεύνηση των κοινωνικών παραγόντων και των εκπαιδευτικών αναγκών για τη δημιουργία παραρτήματος του ΔΙΕΚ Μυτιλήνης στον Δήμο Δυτικής Λέσβου.
• Διοργάνωση και προβολή δράσεων ανάδειξης του σημαντικού έργου που προσφέρουν τα ΔΙΕΚ στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
• Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
• Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή ή και διοικητική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος συναποφασίζεται από τους εταίρους.
«Το Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου μας με το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, αποτελεί μία σημαντική αρχή, για να μπορούν πλέον και οι κάτοικοι της Δυτικής Λέσβου να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής κατάρτισης και μάλιστα υπό το πρίσμα των ειδικών επαγγελματικών αναγκών της περιοχής μας που θέλουμε επίσης να αναδείξουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Μακαρώνη για όλη τη συνεργασία που προηγήθηκε και φυσικά τώρα θα εδραιωθεί σημειώνοντας και τον απώτερο σκοπό μας, τη δημιουργία Παραρτήματος ΔΙΕΚ και στην Καλλονή», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος.

To top