Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου είναι ένας νέος θεσμός που έχει ως στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του Δήμου, με κύριο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη κοινωνική δομή η οποία παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικά με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Κέντρο στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό και Διαμεσολαβητή Ρομά και προσφέρει υπηρεσίες υποδοχής, διασύνδεσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Δυτικής Λέσβου ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικότητας, με προτεραιότητα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι:
• Πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων για τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ), επίδομα στέγασης, προνοιακό επίδομα αναπηρίας κ.ά.).
• Συνεργασία και διασύνδεση με άλλες δομές (Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, ΟΑΕΔ κ.ά.).
• Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων (υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένους και οικογένειες, μαθησιακή στήριξη παιδιών

To top