Όλοι οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όλοι οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων διευθυντών εκπαίδευσης. Για το Βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα για τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν γίνει δεκτές 18 αιτήσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των οποίων οι σημερινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καίτη Στρατάκη και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τιμολέων Θεοφανέλλης. Από τις 18 αιτήσεις , οι 11 αφορούν τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι 7 τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Από τις 11 αιτήσεις της Πρωτοβάθμιας, οι 6 είναι εκπαιδευτικοί από τη Λέσβο, οι 4 από τη Χίο και 1 αίτηση έχει υποβληθεί από τη Σάμο. Από τις 7 αιτήσεις για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3 είναι από Λέσβο, 3 από Χίο και 1 από Σάμο. 

Στις 15 Μαρτίου έχουν προγραμματισθεί οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώ οι νέοι διευθυντές αναμένεται να τοποθετηθούν αφού ολοκληρωθεί οι διαδικασία επιλογής, τον Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι –  όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας – οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/), εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08.00 πμ έως την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23.59.

 

To top