Λήμνος : Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Λήμνος : Οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Τις αποφάσεις του σχετικά με τις θέσεις των Αντιδημάρχων Λήμνου μετά τη λήξη της θητείας τους ανακοίνωσε ο Δήμος Λήμνος.

Για τον τομέα «Εξυπηρέτηση του Δημότη» ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Ιωάννη Ποντίκα.

Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» και συγκεκριμένα για θέματα «Βασικών υποδομών» ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Γεώργιο Δημάρη.

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Ατσικής και Νέας Κούταλης» ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Νέας Κούταλης και Ατσικής.

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης» Δημοτικής Ενότητας Μούδρου. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Στέφανο Σαρρή στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Μούδρου.

Για τον τομέα «Ποιότητας Ζωής» ορίζει άμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Νικόλαο Μοσχάκη και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Δόμησης και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου ασκείται από τον Δήμαρχο.

 

Η θητεία των νέων Αντιδημάρχων λήγει 31 -12 -23

 

To top