Εγκύκλιος για τις διαγνωστικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας

Εγκύκλιος για τις διαγνωστικές εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για την υλοποίηση της δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» του Προγράμματος “Σπύρος Δοξιάδης” του ν. 4675/2020.

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 21 έως 65 ετών, δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, δεν έχουν ελεγχθεί τα τελευταία έτη, διαθέτουν ΑΜΚΑ – ασφαλισμένες και ανασφάλιστες (2,5 εκ. γυναίκες).

Ακολουθεί η εγκύκλιος:

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Λέσβου, σας ενημερώνει για την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας με θέμα: «Υλοποίηση της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» του Προγράμματος “ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ” του ν. 4675/2020», που αποτελείται από δράσεις στα πεδία της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, που υλοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας.

Με σχετική ΚΥΑ εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία υλοποίησης της Δράσης για τη δημόσια υγεία «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας» (Δράση), που εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (ΕΠΠΕ), για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 21 έως 65 ετών, δεν έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, δεν έχουν ελεγχθεί τα τελευταία έτη, διαθέτουν ΑΜΚΑ – ασφαλισμένες και ανασφάλιστες (2,5 εκ. γυναίκες).

Υπενθυμίζεται ότι στην υπουργική Απόφαση, προβλέπεται ρητώς, σαφώς και κατηγορηματικώς ότι η συμμετοχή των ωφελούμενων στη δαπάνη διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών επισκέψεων που περιλαμβάνονται στις δράσεις και διενεργούνται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό τις προβλεπόμενες στις αποφάσεις αυτές προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι μηδενική.

Συνεπώς, προκύπτει σαφώς ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις ιδιώτες ιατροί και φορείς δεν δικαιούνται να λάβουν με οιοδήποτε τρόπο επιπλέον αμοιβή από τις ωφελούμενες.

Στο website: testpap.gov.gr μπορούν να αναζητηθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις δικαιούχους [Ποιοι είναι δικαιούχοι; – Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας (testpap.gov.gr)].

1. ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι Δωρεάν εξετάσεις που εκτελούνται είναι (1.1) PAP TEST, (1.2) HPV-DNA TEST, (2) Κολποσκόπηση & (3) Βιοψία. Αναλυτικά, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πεδίο [Ποιες είναι οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται; – Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού (testpap.gov.gr) ]και διενεργούνται με τον ακόλουθο τρόπο [ Πώς μπορώ να κάνω τις εξετάσεις; – Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού (testpap.gov.gr)].

2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Οι αποζημιώσεις για ιατρούς (ανεξάρτητα από το αν εργάζονται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα) και παρόχους από το πρόγραμμα ανά εξέταση είναι:

· PAP TEST: 13,32€ (χωρίς ΦΠΑ) + 25€ για την δειγματοληψία = 38,32€

(δεν υπόκεινται σε rebate & claw back)

· HPV-DNA TEST: 80€ (χωρίς ΦΠΑ) + 25€ για την δειγματοληψία = 105€

(δεν υπόκεινται σε rebate & claw back)

· Κολποσκόπηση: 40€ (χωρίς ΦΠΑ) (δεν υπόκειται σε rebate & claw back)

· Βιοψία: 30€ (χωρίς ΦΠΑ) (δεν υπόκειται σε rebate & claw back)

 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις εκτελούνται σε Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων – Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού (testpap.gov.gr), τα οποία είναι αναρτημένα στο https://testpap.gov.gr/ και αφορούν τόσο τον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Επισημαίνεται ότι η συνεργασία με το πρόγραμμα και οι αποζημιώσεις εκτελούνται αποκλειστικά και εξολοκλήρου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Η αποζημίωση ολοκληρώνεται σε μέγιστο χρονικό διάστημα 2 μηνών.

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εύκολη και απλή. Προς διευκόλυνση της υλοποίησης της δράσης παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες:

Α. Τρόπος συνεργασίας με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ:

 

Αναλυτική περιγραφή έργου – όρων και κριτηρίων συμμετοχής: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (testpap.gov.gr)

 

Προσκληση.pdf (testpap.gov.gr)

 

Αίτηση-και-Δικαιολογητικά-Συμμετοχής.docx (live.com)

 

Β. Πληροφορίες – Εξυπηρέτηση:

 

Web site: Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού – Πρόγραμμα Προλαμβάνω (testpap.gov.gr)

 

Τηλεφωνικό Tμήμα Εξυπηρέτησης Προγράμματος: 11401

 

Mail Εξυπηρέτησης Προγράμματος: prolipsis-helpdesk@idika.gr

 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Υπουργείου: 213 – 2161548 (Νατάσα Μπουσουλίκα, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Μαρία Ντάλτα, Νίκος Ιωσήφ, Γιώργος Παταβούκας)

 

 

To top