Νέα έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Νέα έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Την ένταξη δύο ακόμα έργων στο Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης.

Τα δύο έργα είναι τα εξής:

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
συνολικής δημοσίας δαπάνης 486.130 €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ
συνολικής δημοσίας δαπάνης 966.271 €

To top