Η πρώτη Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας στο Βόρειο Αιγαίο από το Δήμο Δυτικής Λέσβου

Η πρώτη Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας στο Βόρειο Αιγαίο από το Δήμο Δυτικής Λέσβου

Την πρώτη διακριτή Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας του Δήμου σε όλο το Βόρειο Αιγαίο θέτει σε λειτουργία ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, ύστερα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλλει ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Προστασίας Νίκος Αλεξανδρής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Με τη διακριτή «Κινητή Μονάδα», η οποία θα λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Κέντρου Κοινότητας, με άμεση πρόσβαση στις απομακρυσμένες περιοχές παρέμβασης, θα προσεγγίζονται οι ωφελούμενοι στο σημείο που βρίσκονται χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην Καλλονή.

Η Κινητή Μονάδα θα στελεχωθεί με 2 ειδικότητες: έναν Κοινωνικό Λειτουργό και έναν οδηγό και θα παρέχει ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με αυτές που παρέχονται στην έδρα του Κέντρου Κοινότητας.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του δήμου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την πληροφόρηση των ωφελούμενων για υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές και την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 και το Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

To top