Συντονιστική Επιτροπή για Πιλοτική Παρέμβαση Μητρικού Θηλασμού από το Δήμο Μυτιλήνης

Συντονιστική Επιτροπή για Πιλοτική Παρέμβαση Μητρικού Θηλασμού από το Δήμο Μυτιλήνης

 

Ο Δήμος Μυτιλήνης προχώρησε στη σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής για την υλοποίηση της πιλοτικής παρέμβασης «Φιλικές κοινότητες για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού-Αμάλθεια». Ο Δήμος Μυτιλήνης είναι ένας από τους δέκα δήμους στην Ελλάδα που έχει συνάψει σχετικό σύμφωνο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, με στόχο την προώθηση του μητρικού θηλασμού και την υποστήριξη των νέων μητέρων στην τοπική κοινότητα.

Στόχοι της παρέμβασης είναι μεταξύ άλλων συνοπτικά:
• Η προαγωγή του μητρικού θηλασμού και η αναγνώρισή του ως τη φυσική επιλογή για τη σίτιση των βρεφών – νεογνών
• Η διαμόρφωση και η υποστήριξη δομών στην κοινότητα για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού
• Η ενδυνάμωση των οικογενειών για αποτελεσματικό μητρικό θηλασμό με έγκαιρη ενημέρωση εγκύων και των οικογενειών τους για τα πλεονεκτήματα του
• Η ενδυνάμωση συμμετοχής των ιατρών και επαγγελματιών υγείας στην προαγωγή του μητρικού θηλασμού
• Η διαμόρφωση και η ενεργοποίηση δικτύου φορέων της τοπικής κοινωνίας – κοινότητας, προς ενίσχυση και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων προαγωγής του μητρικού θηλασμού
Στην Συντονιστική Επιτροπή συμμετέχουν αμισθί οι:
• Μαρία Χαϊντούτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης
• Άννα Κουλουμαριέτου, Κοινωνιολόγος του Τμήματος Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Μυτιλήνης
• Σοφία Βαλαμιού, Μαία, Υπεύθυνη Μονάδας Πρόωρων του Βοστάνειου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και Υπεύθυνη Μητρικού Θηλασμού
• Ευδοξία Συκομυτέλλη, Μαία στο Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης
• Ειρήνη Δελληγιάννη, Νομικός, Διοικητική υπάλληλος στο Νομικό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Για την προετοιμασία και την υποστήριξη της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε διήμερη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Ιουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο Μυτιλήνης, όπου πέραν των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, που βρέθηκαν στη Μυτιλήνη και παρουσίασαν τους σκοπούς της παρέμβασης, αλλά και εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και επαγγελματιών υγείας.
Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Εριφύλη Χιωτέλλη δήλωσε σχετικά: «Ως Δήμος Μυτιλήνης αναλαμβάνουμε μέσα από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τη στήριξη της προσπάθειας για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού με την συνεργασία των κοινωνικών φορέων και των φορέων υγείας του τόπου μας».

To top