Πρώτη συνάντηση μητρικού θηλασμού στο Παλαιό Δημαρχείο

Πρώτη συνάντηση μητρικού θηλασμού στο Παλαιό Δημαρχείο

Η πρώτη συνάντηση της επιτροπής, που έχει συσταθεί από το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και τον Δήμο Μυτιλήνης, για την ανάπτυξη της πιλοτικής παρέμβασης «Φιλικές Κοινότητες για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού – ΑΜΑΛΘΕΙΑ», θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 3 Ιουλίου στις 18:00 στο Παλαιό Δημαρχείο.

Για το σκοπό της συνάντησης έχουν έρθει εκπρόσωποι του Ινστιτούτου, θα συζητηθούν οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και θα παρουσιαστεί η επιτροπή.

To top