Εκδήλωση για το εργασιακό στρες από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων

Εκδήλωση για το εργασιακό στρες από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων

Ομιλία – εκδήλωση με θέμα «Αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον – αποφυγή της επαγγελματικής και προσωπικής εξουθένωσης» με ομιλήτρια την κλινική ψυχολόγο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Σπύρου Στέλλα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου, από τον Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Λέσβου, στην αίθουσα του ακροατηρίου του Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης .

Αναφέρθηκαν θέματα για την εμφάνιση του εργασιακού στρες, τους παράγοντες που το προκαλούν καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης του.

To top