Υπογραφή Περιφερειάρχη για Ένταξη Δύο Έργων Αρχαιολογικής Ανάδειξης στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 (ΕΣΠΑ)

Υπογραφή Περιφερειάρχη για Ένταξη Δύο Έργων Αρχαιολογικής Ανάδειξης στο Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2027 (ΕΣΠΑ)

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης υπέγραψε την Παρασκευή την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027 (ΕΣΠΑ) των παρακάτω δύο έργων αρχαιολογικής αναδείξεως του Βορείου Αιγαίου:

1.Αποκατάσταση Οθωμανικού Φρουρίου Σιγρίου Λέσβου

Προϋπολογισμού 3.000.000 €

2. Αποκατάσταση και ανάδειξη των χερσαίων τειχών του κάστρου χίου

Προϋπολογισμού 2.000.000 €

To top