Ένταξη έργου του Δήμου Μυτιλήνης στο Πράσινο Ταμείο

Ένταξη έργου του Δήμου Μυτιλήνης στο Πράσινο Ταμείο

Η πρόταση του Δήμου Μυτιλήνης για παρεμβάσεις πυροπροστασίας εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου. Η πρόταση εντάχθηκε στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης με στόχο την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α βαθμού, οι οποίες περιβάλλονται από περιαστικά δάση.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 100.000 ευρώ και περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών που βρίσκονται εντός ή κοντά σε δάση και δασικές εκτάσεις με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

 

 

To top