Διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο «Languages of schooling»

Διήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο «Languages of schooling»

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων (Τμήμα Διεθνών Σχέσεων), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έδρα το Graz, Αυστρία, διοργανώνουν επιμορφωτικό εργαστήριο διήμερης διάρκειας με θέμα “Languages of schooling”.
Στο επιμορφωτικό εργαστήριο, το οποίο θα διεξαχθεί διά ζώσης από τις 18/6/2024 έως τις 19/6/2024 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης από τις 08.30 π.μ. – 15.00 μ.μ., έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολικές μονάδες, Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαίδευσης προσφύγων.
Η επιμόρφωση αποσκοπεί στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν μια ολιστική άποψη της γλώσσας της σχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ανάγκες των μαθητών σε συγκεκριμένους τομείς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να καταδείξει ότι η γλωσσική εκπαίδευση ενσωματώνει όλες τις πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνοντας τη σχολική γλώσσα, τις μητρικές γλώσσες των
μαθητών, καθώς και τη γλώσσα που απαιτείται για την εκμάθηση κάθε μαθήματος.
Η προώθηση της θετικής αντιμετώπισης της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, μπορεί να διευκολύνει τη συμπερίληψη μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, και τη συμμετοχή τους, χωρίς αποκλεισμούς, στο αγαθό της εκπαίδευσης

To top