Παράταση κοινωφελούς εργασίας κατά 4 μήνες

Παράταση κοινωφελούς εργασίας κατά 4 μήνες

Την εκ νέου χρονική επέκταση κατά 4 μήνες του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» περιλαμβάνει η σχετική ΚΥΑ.

Το αρχικό πρόγραμμα διαρκείας 8 μηνών, παρατάθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο για επιπλέον 6 μήνες και τώρα, για άλλους τέσσερις, έτσι ώστε η συνολική του διάρκεια να εκτείνεται σε 18 μήνες. Σημειώνεται ότι η νέα παράταση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους τους Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αφορά 712 εργαζόμενους. Παρά την οικονομική επιβάρυνση, η παράταση αναγνωρίζει τη συμβολή του συγκεκριμένου Προγράμματος στην καλύτερη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και την προσφορά των εργαζομένων ΚΟΧ στην αποτελεσματική λειτουργία του εθνικού συστήματος υποδοχής και καταγραφής των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

To top