Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

Το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης στην Πορτογαλία στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

Στο πλαίσιο του προγράμματος , με τίτλο «Προωθώντας την καινοτομία και την περιβαλλοντική συνείδηση στο σχολικό περιβάλλον», το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης υλοποίησε με επιτυχία μία από τις δράσεις του σχεδίου, που αφορούσε παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) σε σχολείο της Πορτογαλίας, από τις καθηγήτριες του σχολείου Εριφύλη Ιατρού (ΠΕ06, Αγγλικών) και Μαρία Τζιώτη (ΠΕ04, Βιολόγων).

Οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν το σχολείο Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano στην πόλη Santarém της Πορτογαλίας, με σκοπό την παρατήρηση του τρόπου λειτουργίας των σχολείων και εν γένει του εκπαιδευτικού συστήματος μίας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.

Σύμφωνα με τη δράση και την Μαθησιακή Συμφωνία (Learning Agreement) που είχε υπογραφεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Σχολεία εταίροι και εκπαιδευτικοί), οι προαναφερθείσες εκπαιδευτικοί επί 5 μέρες παρακολούθησαν διάφορα μαθήματα στο σχολείο υποδοχέα, πήραν συνεντεύξεις από στελέχη του σχολικού συγκροτήματος, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του και συμμετείχαν σε δράσεις του.

Ο στόχος ήταν να γίνει διάχυση των γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών που αποκτήθηκαν, στους καθηγητές και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών αρχών, ώστε να υιοθετηθούν όσες από αυτές , μπορούν να συντελέσουν στην καλύτερη, αποδοτικότερη και πιο ευχάριστη εκπαιδευτική διαδικασία, προς όφελος των μαθητών.

Στο πλαίσιο του ίδιου Ευρωπαϊκού Προγράμματος, το σχολείο συνεργάστηκε με το σχολείο IES Albert Einstein από την Σεβίλλη της Ισπανίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας. Προηγήθηκαν της κινητικότητας μια σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ των ομάδων των δύο χωρών, με σκοπό να συντονιστούν ως προς την οργάνωση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιούνταν πριν, κατά τη διάρκεια της κάθε κινητικότητας και μετά την ολοκλήρωσή της. Οι μαθητές από το 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης, ταξίδεψαν στην Σεβίλλη (11-17/5) και μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων προσέγγισαν θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την αειφορία, την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση αντικειμένων, ενώ φιλοξενήθηκαν από τις οικογένειες των μαθητών της Ισπανικής ομάδας. Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, οι μαθητές  επισκέπτονταν αντιπροσωπευτικά αξιοθέατα της Σεβίλλης και κοντινών περιοχών. Οι υπεύθυνοι καθηγητές του σχολείου Γαλετσέλη Μυρσίνη και Παλάζης Βασίλης.

To top