Ηλεκτροκίνηση στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ηλεκτροκίνηση στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ζητά τη γνώμη δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, προκειμένου να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

Με απώτερο στόχο τη μετάβαση στην κινητικότητα των χαμηλών εκπομπών, η ελληνική πολιτεία εξέδωσε το Ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους Δήμους, η εκπόνηση ενός Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Με το ΣΦΗΟ θα καθοριστεί η χωροθέτηση επαρκούς αριθμού δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για την αναγκαία υποδομή στις οδικές μεταφορές, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές.

Προκειμένου το ΣΦΗΟ να προσαρμοστεί στις γεωγραφικές, περιβαλλοντικές, ενεργειακές και κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητές του Δήμου Δυτικής Λέσβου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, μέχρι και την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, σε σχετική έρευνα είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.mwlesvos.gr, είτε απευθείας μέσω του συνδέσμου:
https://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/challenges/?c=30

To top