1.200 ιδιώτες στη μάχη έκδοσης συντάξεων

1.200 ιδιώτες στη μάχη έκδοσης συντάξεων

Στις αρχές Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα πιάσουν δουλειά οι πρώτοι 1.200 πιστοποιημένοι ιδιώτες δικηγόροι, λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να συνδράμουν στη δύσκολη προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ για δραστικό περιορισμό των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Ο αριθμός των ληξιπρόθεσμων αιτήσεων παραμένει σε σημαντικά υψηλά επίπεδα –αγγίζει τις 300.000 αιτήσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και εφάπαξ– παρότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται κάποια αύξηση των νέων οριστικών αποφάσεων. Ηδη χθες, οι ιδιώτες που θα συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης έλαβαν τους κωδικούς τους προκειμένου να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα πρώτα μαθήματα.

Να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 3.600 δικηγόροι και λογιστές υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απονομής συντάξεων, με τον διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή να αυξάνει τον αριθμό των συμμετεχόντων στον πρώτο κύκλο πιστοποίησης από 180, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, σε 1.200. Μάλιστα, ο φορέας ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει και σε δεύτερο κύκλο πιστοποίησης – εκπαίδευσης.

Για την ώρα πάντως ο προγραμματισμός προβλέπει την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης, πιθανότατα την ερχόμενη βδομάδα, προκειμένου οι πρώτοι 1.200 δικηγόροι και λογιστές – φοροτεχνικοί να μπορούν να αναλάβουν υποθέσεις στις αρχές Οκτωβρίου.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω διαδραστικής διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle) στον ιστότοπο howto.gov.gr, όσο και με διαδικτυακά μαθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Νομοθεσία θεμελίωσης δικαιώματος.

2. Νομοθεσία νομιμοποίησης χρόνου ασφάλισης και χρήσης του στην απονομή σύνταξης (ανακεφαλαίωση – βεβαίωση χρόνου ασφάλισης μισθωτών και μη μισθωτών, διαπίστωση οφειλών, ενδεχόμενη αναθεώρηση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών, ρυθμίσεις οφειλών μη μισθωτών, αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης).

3. Υπολογισμός κύριας σύνταξης με τους κανόνες του Ν. 4387/2016 και του Ν. 4670/2020.

4. Δικαιολογητικά.

5. Εκπαίδευση στη χρήση εφαρμογών και μηχανογραφικών συστημάτων.

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει: (α) εκπαιδευτικό βίντεο (παρουσίαση), (β) σημειώσεις, (γ) εκπαιδευτικό υλικό και (δ) τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων ενότητας (quiz).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, στον πρώτο κύκλο θα συμμετάσχουν 800 δικηγόροι και 400 λογιστές – φοροτεχνικοί, αναλογικά με τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις δύο κατηγορίες επαγγελματιών.
Οσοι δικηγόροι και λογιστές υπέβαλαν αίτηση και δεν θα πιστοποιηθούν σε αυτόν τον κύκλο, θα μπορούν να πιστοποιηθούν σε επόμενους κύκλους εκπαίδευσης – πιστοποίησης.

Να σημειωθεί ότι, βάσει του προγραμματισμού του ΕΦΚΑ, τα ποσά που θα λάβουν ως αμοιβή όσοι πιστοποιηθούν, θα ξεκινούν από 30 ευρώ για κάθε υπόθεση και μπορεί να ξεπεράσουν τα 200 ευρώ. Πρόκειται για την κατ’ αποκοπή αποζημίωση που θα καταβάλει ο φορέας, ενώ δεν θα απαγορεύεται οι ιδιώτες να ζητούν από τους ασφαλισμένους επιπλέον αμοιβή.

Αναλυτικά, η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για βεβαιώσεις και σχέδια που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες καθορίζεται ως εξής:

α. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

β. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία / αίτηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

γ. Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.

δ. Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

ε. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Διαγωνισμός για ακίνητο προς μίσθωση από ΕΦΚΑ
Τις διαδικασίες προκήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κτιρίου επί της Σταδίου όπου στεγαζόταν το κατάστημα «Φωκάς» και το οποίο ανήκει στον ΕΦΚΑ κινεί η διοίκηση του Φορέα. Αναλυτικά, στην προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει ο ΕΦΚΑ, η διοίκησή του ανακοίνωσε τη διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση αυτοτελούς ακινήτου, επί της οδού Σταδίου 41, στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για αυτοτελές πενταώροφο ακίνητο, με υπόγειο, ισόγειο, πέντε υπέρ του ισογείου ορόφους και δώμα, συνολικής μεικτής επιφάνειας 8.453,08 τετραγωνικών μέτρων, επί οικοπέδου επιφάνειας 1.225,83 τετραγωνικών μέτρων, επί της οδού Σταδίου 41 στην Αθήνα, όπου στεγαζόταν το κατάστημα «Φωκάς».

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για ολόκληρο το ακίνητο ορίζεται στο ποσό των 45.000 ευρώ και η εκμίσθωσή του θα γίνει για διάστημα 15 ετών, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα παράτασής του για έως 5 επιπλέον έτη, άνευ διαγωνισμού, έπειτα από αίτημα του μισθωτή και σύμφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Φορέα, η αναβίωση των κενών –επί σειρά ετών– εμβληματικών ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ εντάσσεται στους στόχους ενός συνολικότερου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ, με στόχο να υπάρξουν άμεσα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) και να συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να απευθύνονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του e-ΕΦΚΑ, οδός Ιπποκράτους 19, 2ος όροφος, είτε να επικοινωνούν με γραπτό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ~d.aperiousias@efka.gov.gr, είτε να καλούν στα τηλέφωνα 210-36.62.367, 210-36.62.380.

Πηγή Καθημερινή

To top