Δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για την κλιματική αλλαγή

Δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας  για την κλιματική αλλαγή

Οι δράσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την κλιματική αλλαγή παρουσιάσθηκαν την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στο Διεθνές Συνέδριο CoMuseum 2021 με τίτλο «(Επανα)Προσδιορίζοντας το μουσείο του αύριο».

Το συνέδριο οργανώνεται από το Μουσείο Μπενάκη, την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και το British Council. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και οι δράσεις του για την κλιματική αλλαγή παρουσιάσθηκαν στη 2η Θεματική Συνεδρία με θέμα “ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”.

Συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, καθ. Νίκος Ζούρος συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο «Ενώνοντας Δυνάμεις: Περιβαλλοντικοί Οργανισμοί, Μουσεία και Πολιτιστικοί Οργανισμοί» και παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Μουσείου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μετατροπή του Μουσείου σε «Πράσινο Μουσείο».

Το «Πράσινο κτήριο» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Η μετατροπή του κτηρίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σε ένα «Πράσινο Μουσείο», με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στόχος του έργου ήταν η σημαντική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου του Μουσείου με σημαντική ετήσια εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών αναγκών του Μουσείου. Παράλληλα αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών με την αντικατάσταση του φωτισμού και την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led. Ειδικότερα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

• Αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού του Μουσείου ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ψύξης και θέρμανσης του κτηρίου
• παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου με την εγκατάσταση κουφωμάτων νέας τεχνολογίας, την τοποθέτηση σκιάστρων  για την προστασία τμήματος του κτιρίου από την ηλιακή ακτινοβολία,
• ενίσχυση και μόνωση των κουφωμάτων των φεγγιτών των αίθριων καθώς και των δύο μόνιμων εκθεσιακών αιθουσών του Μουσείου και η αποκατάσταση υγρομόνωσης του δώματος του κτιρίου.
• αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης – θέρμανσης του Μουσείου.
• εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος,  με αποθήκευση ενέργειας, στο δώμα του κτιρίου του Μουσείου.
• αναβάθμιση του φωτισμού με αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων  με νέας  τεχνολογίας LED.
Η ολοκλήρωση του έργου έγινε με την αντικατάσταση του εξαερισμού και κλιματισμού της αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων του Μουσείου, με την τοποθέτηση ειδικού κλιματιστικού που δεν ανακυκλώνει αλλά χρησιμοποιεί μόνο φρέσκο αέρα, απαίτηση που είναι συμβατή με τα πρωτοκόλλα που καθιερώθηκαν για τους δημόσιους χώρους συγκέντρωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Στο χώρο του Μουσείου πραγματοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές για τις προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τις ενέργειες για την επιβράδυνση της.

Παράλληλα οι δράσεις του Μουσείου περιλαμβάνουν:

• Την ειδική περιοδική έκθεση με θέμα «Κατανοώντας την Κλιματική Αλλαγή» η οποία ταξιδεύει στην Ευρώπη και την Ελλάδα και αξιοποιεί τα ευρήματα του Απολιθωμένου Δάσους ως δείκτες κλιματικών αλλαγών του παρελθόντος με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης στα σύγχρονα οικοσυστήματα, προβάλλοντας το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και τις δράσεις του για την κλιματική αλλαγή ενώ παράλληλα καλεί το κοινό να το επισκεφτούν.
• Τις ψηφιακές δράσεις και ημερίδες που διοργανώνει για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών.
• Τις δράσεις δικτύωσης με άλλους φορείς στη Λέσβο την Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο τον συντονισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

To top