Σωματείο «Άμπελος»: Έρευνα και καταγραφή των ξηράνσεων στα πεύκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σωματείο «Άμπελος»: Έρευνα και καταγραφή των ξηράνσεων στα πεύκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ερευνητική προσπάθεια για την καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών της Λέσβου όπου εντοπίζεται το πρόβλημα της ξήρανσης των πεύκων συνεχίζει το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σωματείο η «Άμπελος» σε ανακοίνωσή του εκφράζει τις ευχαριστίες του για την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο σοβαρό αυτό ζήτημα.

 

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της προσπάθειας για την ανάδειξη του προβλήματος με τις ξηράνσεις των πεύκων στη Λέσβο λόγω της επίδρασης των φλοιοφάγων εντόμων, το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπό την επίβλεψη του καθηγητή Παναγιώτη Δημητρακόπουλου, από τον Μάρτιο του 2023, ξεκίνησε συστηματική καταγραφή της κατάστασης.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους ερευνητές του Εργαστηρίου συνδυαστικά με τα δεδομένα που συνέλεξαν εθελοντές του Σωματείου Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης «Η Άμπελος» στην ιστοσελίδα pinerescue.com αναλύθηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Οικολογίας που διοργανώθηκε από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία από τις 4-7 Οκτωβρίου 2023.

Συγκεκριμένα δύο αναρτημένες ανακοινώσεις με τίτλο: Εκτίμηση των επιπτώσεων της έξαρσης φλοιοφάγων εντόμων σε πεύκα στη νήσο Λέσβο με χρήση δορυφορiκων εικόνων και δεικτών βλάστησης Ζευγώλης Ι.Γ., Μπίντση-Φραντζή Ε., Σαζεΐδης Χ., Κουρής Α., Κακάμπουρα B., Θεοδώρου Κ., Ακριώτης Τ., Δημητρακόπουλος Π.Γ και Διερεύνηση της χωρικής δυναμικής της έξαρσης φλοιοφάγων εντομών: αναγνώριση θέρμων σημείων, ανίχνευση συστάδων και ανάλυση χωρικά ακραίων τιμών για την εκτίμηση της ξήρανσης Κακάμπουρα Β., Ζευγώλης Ι.Γ., Κουρής Α., Σαζεΐδης Χ., Μπίντση-Φραντζή Ε., Θεοδώρου Κ., Ακριώτης Τ., Δημητρακόπουλος Π. Γ., οι οποίες υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα του προβλήματος και την ανάγκη για άμεση έναρξη εργασιών περιορισμού του προβλήματος. Το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος συνεχίζει την προσπάθεια καταγραφής οριοθέτησης των περιοχών που εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε συνεργασία με την άμπελο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τέλος του 2024.

 

Και καταλήγει «Εμείς ως σωματείο δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην ερευνητική ομάδα του Τμήματος Περιβάλλοντος που δουλεύει τόσους μήνες βοηθώντας την ανάδειξη αυτού του ζητήματος».

 

 

To top