Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης «ΒΕΑCHTECH» στο Ζαΐρα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πράξης «ΒΕΑCHTECH» στο Ζαΐρα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9.00 π.μ., στο χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «ΖΑΪΡΑ» στη Σκάλα Λουτρών, ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης «Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου – BEACHTECH», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει σειρά σύντομων παρουσιάσεων από εκπροσώπους των φορέων που συνεργάστηκαν στη Πράξη (Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Πέγειας Κύπρου) με σκοπό την ανάδειξη των κύριων αποτελεσμάτων από την ολιστική / καθετοποιημένη προσέγγιση στο πρόβλημα της παράκτιας διάβρωσης και των τρόπων προστασίας των παραλιών που εξετάστηκαν, των μεθοδολογιών και των καινοτομιών του προγράμματος. Μετά τις παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό.

To top