Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων για τα Επιδοτούμενα Σεμινάρια Κατάρτισης

Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων για τα Επιδοτούμενα Σεμινάρια Κατάρτισης

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “1/2023 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ” για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων & επαγγελματικών γνώσεων εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο» το Επιμελητήριο Λέσβου έχει αναρτήσει τους  Οριστικούς Πίνακες των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψηφίων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησης τους ανά ΟΤΑ με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική Πρόσκληση (Κεφάλαιο 4. Κατανομή ωφελούμενων ανά ΟΤΑ). Επίσης, προκειμένου να συνταχθούν οι Οριστικοί Πίνακες λήφθηκε υπόψη το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Οι Οριστικοί Πίνακες των αποτελεσμάτων έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου https://www.lesvos-chamber.com/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://katartisi.lesvos-chamber.com/

To top