Υπογράφθηκε η σύμβαση για τον δρόμο Ακράσι-Δρώτα

Υπογράφθηκε  η σύμβαση για τον δρόμο Ακράσι-Δρώτα

Υπογράφθηκε  η σύμβαση για τον δρόμο Ακράσι-Δρώτα

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε σήμερα, Τετάρτη 3 Νοεμβρίου, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Βατότητας της οδού Ακράσι-Δρώτα», συνολικού προϋπολογισμού 300.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε εννιά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

 

To top