Επαναλειτουργεί το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου

Ξεκίνησε και  επαναλειτουργεί το  τμήμα μάθησης στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λήμνου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση», το οποίο είχε ανασταλεί το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της πανδημίας.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023 και πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης από ψηφιακή πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επωφεληθούν από την εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο εκπαίδευσης τα “Αγγλικά για τον Τουρισμό (Α2)”, είναι διάρκειας 25 ωρών και υλοποιείται από εκπαιδεύτρια ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

To top