Ενημερώθηκαν για τη νομοθεσία και την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών

Ενημερώθηκαν για τη νομοθεσία και την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και καρχαριών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή το τελευταίο σεμινάριο για το έργο «Συμμαχία Για Συμβίωση ΙΙ» στην καφετέρια «Ακτή» στη Σκάλα Καλλονής της Λέσβου.

Το σεμινάριο διεξάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχία για Συμβίωση ΙΙ». Στόχος του σεμιναρίου αποτέλεσε η κατάρτιση των αρμόδιων αρχών, των τοπικών φορέων και των αλιέων σε θέματα που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και βάτων, καθώς και τις τεχνικές ασφαλούς απελευθέρωσής τους.
Κατά τη διάρκειά του, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τα είδη θαλάσσιων χελωνών, καρχαριών και βάτων που εντοπίζονται στην Ελλάδα, την ισχύουσα νομοθεσία για το καθεστώς προστασίας τους, αλλά και για τεχνικές ασφαλούς χειρισμού και απελευθέρωσης μέσω ρεαλιστικών ομοιωμάτων θαλάσσιας χελώνας, καρχαρία και βάτου.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Ασανούλας Γιαννή-Κοκκινέλλη, της Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Ισότητας των Φύλων και Διά Βίου Μάθησης Ζαχαρούλας Ιωακείμ και του Προέδρου του Αλιευτικού Συλλόγου της Δυτικής Λέσβου Παναγιώτη Νανίδη. Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν ο κ. Ευστράτιος Τσολάκης και ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος από τις Λιμενικές Αρχές της Καλλονής, καθώς και 12 επαγγελματίες αλιείς, τέσσερις ερασιτέχνες αλιείς, δύο φοιτητές από το τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η ομάδα έργου του προγράμματος.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την περιβαλλοντική οργάνωση iSea σε συνεργασία με το MEDASSET- Ελλάς και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτείται από το μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου.

To top