Η ιστορική βιβλιοθήκη του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης

Η ιστορική βιβλιοθήκη του Πρότυπου Λυκείου Μυτιλήνης

Η ιστορικότερη και πλουσιότερη σχολική βιβλιοθήκη, είναι εκείνη που λειτουργεί από το 1891 όταν χτίσθηκε το ιστορικό κτίριο του  Γυμνάσιου Μυτιλήνης, το σημερινό   Πρότυπο Λύκειο Μυτιλήνης. Ο θεολόγος Αθανάσιος Καλαμάτας μίλησε στον Αίολο για την ιστορία της βιβλιοθήκης   όπου υπάρχουν 15.000   βιβλία  από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Υπάρχουν υπάρχουν  και  74 χειρόγραφα από τον 10ο μέχρι τον 18ο αιώνα.  Η βιβλιοθήκη λειτουργεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς για καθηγητές πανεπιστημίου ή ερευνητές, δεν είναι δανειστική ούτε χώρος ανάγνωσης γιατί δεν διαθέτει καινούργια βιβλία του 20ου και 21ου αιώνα. Αυτό που αναδεικνύεται είναι η ανάγκη συντήρησης  και αναβάθμιση της βιβλιοθήκης

To top