ΕΣΥ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 4 γιατρών στο Βοστάνειο

ΕΣΥ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 4 γιατρών στο Βοστάνειο

Από την  Τρίτη 21 Μαρτίου, ξεκινά η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση επί θητεία θέσεων, οκτακοσίων πενήντα εννέα (859) θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ., στα Νοσοκομεία της Χώρας και το ΕΚΑΒ. Για τη Λέσβο προβλέπονται τέσσερις θέσεις ιατρών με ειδικότητες : καρδιολογίας, χειρουργικής, ψυχιατρικής και αιματολογίας ή βιοπαθολογίας

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

Η διαδικασία πρόσληψης ιατρών είναι απλή. Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρεί κατάλογο αιτούντων ιατρών, ο οποίος επικαιροποιείται καθημερινά. Σε αυτό τον κατάλογο, μπορεί να εγγραφεί ανα πάσα στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος γιατρός.

 

Όσον αφορά στους επικουρικούς ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι αντίστοιχες αιτήσεις υποβάλλονται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

 

Αιτήσεις

– Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

– Αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24.00.

 

To top